HR_Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

– za uslugu „Billnap“ –

 

 1. Razvojni programer, predmet ugovora, uvjeti korištenja

1.1.       Ivan Durak, Jöss 30/3, 8403 Lebring, Austrija (u daljnjem tekstu „mi“ odnosno „nama“) je razvojni programer usluge „Billnap“.

1.2.       Usluga „Billnap“ (u daljnjem tekstu „usluga“) je dostupna kao aplikacija. Na ovoj platformi mogu registrirani korisnici naših uključenih partnera nakon kupnje proizvoda u partnerskoj trgovini pohraniti informacije o kupljenom proizvodu (npr. naziv proizvoda, cijena i/ili datum kupnje) (u daljnjem tekstu „informacije o proizvodu“) u svojoj aplikaciji. U tu svrhu korisnik nakon kupnje ostavlja partneru svoju e-mail adresu. Partner nama dostavlja informacije o proizvodu i e-mail adresu korisnika. Nastavno mi korisniku na temelju e-mail adrese (koju korisnik unese pri registraciji kod Billnap) dodjeljujemo informacije o proizvodu koje su mu od tog trenutka dostupne u njegovoj aplikaciji.

1.3.       Informacije o proizvodu ne zamjenjuju račun u porezne ili druge zakonske svrhe.

1.4.       Korištenje usluge je besplatno.

 

2. Korisnički račun

2.1.       Pri registraciji korisničkog računa morate unijeti ispravne i potpune podatke. Ne smijete koristiti podatke trećih osoba bez njihovog pristanka.

2.2.       Obvezni ste svoje pristupne podatke kao što su lozinka čuvati u tajnosti, ne učiniti dostupnima trećim osobama i smjesta nas obavijestiti u slučaju gubitka ili neovlaštenog korištenja Vaših pristupnih podataka.

 

3. Sklapanje ugovora, pohrana ugovora, jezik ugovora

3.1.       Davanje usluge na korištenje ne predstavlja obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora o korištenju. Obvezna ponuda slijedi tek kada korisnik preko usluge podnese zahtjev za registracijom. Ponudu prihvaćamo tako što potvrdimo registraciju korisnika slanjem potvrde o registraciji putem e-maila ili – kod pristupa preko aplikacije – potvrdimo unutar aplikacije ili postavimo sadržaj dostavljen od strane korisnika na platformu.

3.2.       Pohranjujemo podatke ugovora uključujući ove Opće uvjete poslovanja. Podatke ugovora uključujući ove Opće uvjete poslovanja možete također ispisati ili spremiti. Uvijek aktualna verzija Općih uvjeta poslovanja dostupna Vam je u aplikaciji.

3.3.       Ugovorni jezik je hrvatski.

 

4. Trajanje ugovora, otkaz, blokiranje i/ili brisanje

4.1.       Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati ugovor o korištenju bez pridržavanja otkaznog roka i navođenja razloga. Zadržavamo pravo redovno otkazati ugovor o korištenju s naše strane u bilo kojem trenutku bez navođenja razlog uz pridržavanje otkaznog roka od dva tjedna. To se ne odnosi na zakonsko pravo na izvanredan otkaz ugovora iz opravdanog razloga.

 

5. Osiguranje podataka

5.1.       Obveza je korisnika da kod sebe pohrani ili prebaci sadržaje koje je postavio na platformu kako bi zadržao sadržaje u slučaju gubitka podataka na platformi.

 

6. Isključenja i ograničenja od odgovornosti

Mi jamčimo naknadu štete u slučaju:

6.1.       Kod namjere i grubog nehaja odgovaramo sukladno zakonskim odredbama. Navedeno se odnosi i na naše suradnike u pružanju usluge. Isto vrijedi kod šteta uzrokovanih iz nehaja ugrožavanjem života, tijela ili zdravlja.

6.2.       Kod materijalnih i imovinskih šteta uzrokovanih iz nehaja odgovaramo samo kod kršenja temeljne ugovorne obveze. Međutim, ovisno o visini, ograničeno za štete koje su predvidive u trenutku sklapanja ugovora i tipične za ugovor. Temeljne ugovorne obveze su one čije ispunjenje omogućuje pravilno provođenje ugovora i na čije se pridržavanje može pouzdati ugovorna strana.

6.3.       Za sve ostalo ne  preuzimamo odgovornost, neovisno o njezinom pravnom razlogu.

6.4.       Isključenja i ograničenja od odgovornosti iz odlomaka (1) do (3) vrijede i za naše suradnike u pružanju usluge.

6.5.       Isključenja i ograničenja od odgovornosti navedena u odlomcima (1) do (4) točke 8 ne odnose se na odgovornost u slučaju preuzimanja jamstva ili na odgovornost prema Zakonu o jamstvu proizvođača.

 

7. Primjenjivo pravo, nadležnost suda

7.1.       Vrijedi isključivo austrijsko pravo, isključujući Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Za potrošača vrijedi ovaj izbor prava utoliko, ukoliko se time ne ograničavaju nužne zakonske odredbe države u kojoj potrošač ima svoje prebivalište ili boravište. Potrošač u tom smislu je osoba koja je s nama sklopila ugovor u svrhu koja se ne može povezati s njezinom poslovnom ili gospodarskom djelatnošću.

7.2.       Za sve druge sporove koji ne proizlaze iz ugovora potrošača ugovara se nadležnost suda u sjedištu poduzeća. Međutim, mi imamo pravo, prema našem izboru, podići tužbu u sjedištu klijenta odnosno korisnika.