HR_Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka za mobilnu aplikaciju Billnap

 Ova Izjava o zaštiti podataka vrijedi za mobilnu aplikaciju Billnap.

 

Voditelj obrade:

Ime i prezime: Ivan Durak

Adresa: Jöss 30/3, 8403 Lebring, Austrija

E-mail adresa: rocketnet@rocketnet.at

 

  1. Obrada osobnih podataka

U okviru aplikacije obrađujemo osobne podatke kako slijedi (daljnju obradu podatka u okviru aplikacije pročitajte u sljedećim točkama ove Izjava o zaštiti podataka):

Registracija:

Kod Vaše registracije obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, datum rođenja, korisničko ime koje ste sami izabrali, podaci o plaćanju itd. koji su nam potrebni za ispunjenje ugovornog odnosa s Vama ili provođenje predugovornih mjera na Vaš zahtjev.

Osobne podatke prikupljene u okviru registracije pohranjujemo toliko dugo koliko je to nužno za ispunjenje ugovornog odnosa (po potrebi uključujući mogućnost kreiranja korisničkog računa) i/ili provođenje predugovornih mjera na Vaš zahtjev i/ili glede obveza jamstva, garancije ili sličnih obveza i/ili glede zakonskih rokova pohrane podataka.

Pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih u okviru registracije odnosno narudžbe su čl. 6 odlomak 1 b) i čl. 6 odlomak 1 c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pristup tim osobnim podacima nije propisan zakonom ili ugovorom. Međutim, on je nužan za sklapanje ugovora, znači za provođenje registracije, ukoliko se dotični podaci moraju obvezno (umjesto dobrovoljno) unijeti u procesu registracije.

 

Prikazivanje reklama u aplikaciji u vezi s Vašom kupnjom proizvoda:

 

Ako se sa svojom e-mail adresom prijavite za našu aplikaciju i nakon toga pri kupnji proizvoda u trgovinama uključenih partnera navedete svoju e-mail adresu kako bi Vam se u aplikaciji Billnap prikazale informacije o kupnji proizvoda, mi Vašu e-mail adresu koristimo kako bismo Vas u Vašoj aplikaciji ujedno obavijestili o novostima, akcijama i drugim ponudama iz asortimana dotičnog prodavatelja.

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka u gore navedene reklamne svrhe je čl. 6 odlomak 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš opravdani interes prikaza reklama leži u učinkovitoj prodaji naših oglasnih površina.

Pristup tim osobnim podacima nije propisan zakonom ili ugovorom. Međutim, on je nužan za sklapanje ugovora, znači za provođenje registracije, ukoliko se dotični podaci moraju obvezno (umjesto dobrovoljno) unijeti u procesu registracije.

 

Korištenje Vaše e-mail adrese od strane uključenih partnera:

Ostavite li svoju e-mail adresu pri kupnji proizvoda u trgovini uključenih partnera kako bi Vam se prikazale informacije o kupnji proizvoda u aplikaciji Billnap, partneri nam dostavljaju Vašu e-mail adresu u svrhu navedenu u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Nema daljnjeg korištenja Vaše e-mail adrese od strane uključenih partnera. Vaša se e-mail adresa briše nakon što je uključeni partner dostavi, ukoliko nije nužno pohraniti je glede obveza jamstva, garancije ili sličnih obveza i/ili glede zakonskih rokova pohrane podataka.

 

  1. Dopuštenja

Aplikacija traži pristup sljedećim „dopuštenjima“ Vašeg uređaja:

Lokacija (koristi se za predlaganje trgovina u blizini kako ne biste morali sami unositi adresu i naziv)

Kamera (koristi se za fotografiranje kupljenog proizvoda kako bi se nastavno fotografija učitala u aplikaciju)

Fotografije (koristi se za učitavanje pohranjenih fotografija o proizvodu)

Osobne podatke prikupljene u okviru pristupa dopuštenjima Vašeg mobilnog uređaja pohranjujemo toliko dugo koliko je to nužno za ispunjenje ugovornog odnosa (po potrebi uključujući mogućnost kreiranja korisničkog računa) i/ili provođenje predugovornih mjera na Vaše zahtjev i/ili glede obveza jamstva, garancije ili sličnih obveza i/ili glede zakonskih rokova pohrane podataka.

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih u okviru pristupa dopuštenjima Vašeg mobilnog uređaja je čl. 6 odlomak 1 b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pristup tim osobnim podacima nije propisan zakonom ili ugovorom. Međutim, on je nužan za sklapanje ugovora, znači za provođenje registracije odnosno narudžbe usluge.

 

  1. Prava ispitanika

Sukladno čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo zatražiti informacije o obradi Vaših osobnih podataka (“pravo ispitanika na pristup informacijama”).

Sukladno čl. 16 Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo zatražiti ispravak i brisanje neispravnih osobnih podataka koji se odnose na Vas (“pravo na ispravak”).

Sukladno čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas iz razloga navedenih u tom članku (“pravo na zaborav”).

Također imate sukladno čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka pravo zatražiti ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas  iz razloga navedenih u tom članku (“pravo na ograničavanje obrade”).

Sukladno čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas i proslijediti ih nekom drugom voditelju obrade (“pravo na prenosivost podataka”).

Vaša prava na prigovor koja proizlaze iz čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka, navedene su u ovoj Izjavi o zaštiti podataka kod dotične obrade podataka.

Imate pravo podnijeti pritužbu kod nadležnog nadzornog tijela. Nadležno nadzorno tijelo je okružno poglavarstvo Leibnitz.

 

  1. Prosljeđivanje Vaših podataka

Ako nije već navedeno na nekom drugom mjestu u ovoj Izjavi o zaštiti podataka, Vaše osobne podatke prosljeđujemo sljedećim primateljima odnosno kategorijama primatelja:

Nikome

Navedena e-mail adresa u trgovini koristi se samo kako bismo Vam ponudili odgovarajuće proizvode i poboljšali korištenje aplikacije.

Ako nije već navedeno, imamo namjeru proslijediti Vaše osobne podatke sljedećoj trećoj zemlji odnosno sljedećoj međunarodnoj organizaciji:

Nijednoj